AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Naxçıvan

Ölçüsü: 223 sm x 164 sm = 3.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0374