AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Şirvan (Namazlıq)

Ölçüsü: 167 sm x 130 sm = 2.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0384