AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 200 sm x 136 sm = 2.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0389