AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 183 sm x 123 sm = 2.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0390