AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 145 sm x 110 sm = 1.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0393