AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 243 sm x 210 sm = 5.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0395