AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 196 sm x 105 sm = 2.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0398