AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 172 sm x 125 sm = 2.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0400