AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 245 sm x 176 sm = 4.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0401