AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 240 sm x 168 sm = 4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0402