AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 225 sm x 174 sm = 3.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0403