AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Modern

Ölçüsü: 320 sm x 216 sm = 6.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0406