AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Modern

Ölçüsü: 298 sm x 320 sm = 9.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0408