AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Modern

Ölçüsü: 258 sm x 225 sm = 5.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0412