AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Modern

Ölçüsü: 307 sm x 248 sm = 7.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0414