AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Modern

Ölçüsü: 294 sm x 244 sm = 7.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0415