AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Modern

Ölçüsü: 342 sm x 257 sm = 8.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0418