AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 250 sm x 150 sm = 3.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0435