AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 118 sm x 75 sm = 0.9m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0436