AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR

QRUPLAR ÜZRƏ XALÇALAR

 • Gəncə

  Gəncə

  240 sm x 164 sm = 3.9m2

  Stok No: 0370

 • Gəncə

  Gəncə

  185 sm x 165 sm = 3.1m2

  Stok No: 0369

 • Gəncə

  Gəncə

  245 sm x 170 sm = 4.2m2

  Stok No: 0368

 • Gəncə

  Gəncə

  275 sm x 88 sm = 2.4m2

  Stok No: 0365

 • Gəncə

  Gəncə

  200 sm x 131 sm = 2.6m2

  Stok No: 0364

 • Gəncə

  Gəncə

  192 sm x 79 sm = 1.5m2

  Stok No: 0363

 • Qazax-Borçalı

  Qazax-Borçalı

  266 sm x 194 sm = 5.2m2

  Stok No: 0317

 • Qazax-Borçalı

  Qazax-Borçalı

  193 sm x 162 sm = 3.1m2

  Stok No: 0316

 • Qazax-Borçalı

  Qazax-Borçalı

  256 sm x 184 sm = 4.7m2

  Stok No: 0315

 • Qazax-Borçalı

  Qazax-Borçalı

  222 sm x 162 sm = 3.6m2

  Stok No: 0314

 • Qazax-Borçalı

  Qazax-Borçalı

  252 sm x 181 sm = 4.6m2

  Stok No: 0313

 • Qazax-Borçalı

  Qazax-Borçalı

  237 sm x 171 sm = 4.1m2

  Stok No: 0312

 • Qazax-Borçalı

  Qazax-Borçalı

  260 sm x 173 sm = 4.5m2

  Stok No: 0311

 • Qazax-Borçalı

  Qazax-Borçalı

  221 sm x 162 sm = 3.6m2

  Stok No: 0310

 • Qazax-Borçalı

  Qazax-Borçalı

  227 sm x 178 sm = 4m2

  Stok No: 0309

 • Qazax-Borçalı

  Qazax-Borçalı

  244 sm x 178 sm = 4.3m2

  Stok No: 0308