AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR

QRUPLAR ÜZRƏ XALÇALAR

 • Modern

  Modern

  342 sm x 257 sm = 8.8m2

  Stok No: 0418

 • Modern

  Modern

  294 sm x 244 sm = 7.2m2

  Stok No: 0415

 • Modern

  Modern

  307 sm x 248 sm = 7.6m2

  Stok No: 0414

 • Modern

  Modern

  365 sm x 245 sm = 8.9m2

  Stok No: 0413

 • Modern

  Modern

  258 sm x 225 sm = 5.8m2

  Stok No: 0412

 • Modern

  Modern

  305 sm x 214 sm = 6.5m2

  Stok No: 0411

 • Modern

  Modern

  232 sm x 200 sm = 4.6m2

  Stok No: 0409

 • Modern

  Modern

  298 sm x 320 sm = 9.5m2

  Stok No: 0408

 • Modern

  Modern

  320 sm x 260 sm = 8.3m2

  Stok No: 0407

 • Modern

  Modern

  320 sm x 216 sm = 6.9m2

  Stok No: 0406

 • Qazax-Borçalı

  Qazax-Borçalı

  266 sm x 194 sm = 5.2m2

  Stok No: 0317

 • Qazax-Borçalı

  Qazax-Borçalı

  193 sm x 162 sm = 3.1m2

  Stok No: 0316

 • Qazax-Borçalı

  Qazax-Borçalı

  256 sm x 184 sm = 4.7m2

  Stok No: 0315

 • Qazax-Borçalı

  Qazax-Borçalı

  222 sm x 162 sm = 3.6m2

  Stok No: 0314

 • Qazax-Borçalı

  Qazax-Borçalı

  252 sm x 181 sm = 4.6m2

  Stok No: 0313

 • Qazax-Borçalı

  Qazax-Borçalı

  237 sm x 171 sm = 4.1m2

  Stok No: 0312