AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Naxçıvan

Ölçüsü: 152 sm x 92 sm = 1.4m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0371