AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Şirvan

Ölçüsü: 334 sm x 234 sm = 7.8m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0378