AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN İPƏK XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 142 sm x 93 sm = 1.3m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0464