AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN/İPƏK XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 243 sm x 175 sm = 4.3m2
Materialı: Yun İpək qarışıq
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0430