AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Qarabağ

Ölçüsü: 177 sm x 114 sm = 2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0321