AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Gəncə

Ölçüsü: 275 sm x 88 sm = 2.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0365