AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Gəncə

Ölçüsü: 245 sm x 170 sm = 4.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0368