AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > Gəncə

Ölçüsü: 185 sm x 165 sm = 3.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0369