AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 210 sm x 147 sm = 3.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0391