AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 260 sm x 192 sm = 5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: Yeni
Stok: 0396