AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 178 sm x 124 sm = 2.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1201 / 1780
Stok: 0480