AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

SATIŞ ÜÇÜN YUN XALÇALAR

QRUPLAR ÜZRƏ XALÇALAR

 • Gəncə

  Gəncə

  240 sm x 164 sm = 3.9m2

  Stok No: 0370

 • Gəncə

  Gəncə

  185 sm x 165 sm = 3.1m2

  Stok No: 0369

 • Gəncə

  Gəncə

  245 sm x 170 sm = 4.2m2

  Stok No: 0368

 • Gəncə

  Gəncə

  275 sm x 88 sm = 2.4m2

  Stok No: 0365

 • Gəncə

  Gəncə

  200 sm x 131 sm = 2.6m2

  Stok No: 0364

 • Gəncə

  Gəncə

  192 sm x 79 sm = 1.5m2

  Stok No: 0363

 • Qarabağ

  Qarabağ

  224 sm x 150 sm = 3.4m2

  Stok No: 0340

 • Qarabağ

  Qarabağ

  230 sm x 153 sm = 3.5m2

  Stok No: 0324

 • Qarabağ (Çələbi)

  Qarabağ (Çələbi)

  292 sm x 223 sm = 6.5m2

  Stok No: 0322

 • Qarabağ

  Qarabağ

  177 sm x 114 sm = 2m2

  Stok No: 0321

 • Qarabağ (Malıbəyli)

  Qarabağ (Malıbəyli)

  211 sm x 135 sm = 2.8m2

  Stok No: 0320

 • Qarabağ (Atlı)

  Qarabağ (Atlı)

  78 sm x 78 sm = 0.6m2

  Stok No: 0319