Qarabağ Azərbaycanın qədim
tarixi bölgələrindən biridir. Kiçik
Qafqaz dağları ilə Kür və Araz
çayları arasındakı ərazini əhatə edir.
Bəzi məlumatlara görə, “Qarabağ”
anlayışı VII əsrdən işlənib, XII
əsrdən isə daha geniş yayılıb.
Qarabağ
” “
qara
” və “
bağ
sözlərinin birləşməsindən əmələ
gəlib (“qara” sözü türk dillərində,
o cümlədən Azərbaycan dilində,
rəng bildirməklə yanaşı, “böyük”,
“qalın”, “sıx” mənasında da işlənir).
Tədqiqatçılar “Qarabağ”ın “
böyük
bağ
”, “
səfalı bağ
” mənasında
işlədildiyini də bildirirlər.
Şuşa qalasının “Gəncə”qapısı. XVIII əsr.
3
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...68