47
Xalça. “Atlı - itli”. Qarabağ qrupu. Zəngilan. Azərbaycan.
1910-cu il. Yun. Xovlu. 200 x 137
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...68