39
Xalça. “Şabalıd buta”. Qarabağ qrupu. Ağdam. Azərbaycan.
XIX əsrin əvvəli. Yun. Xovlu. 201 x 116
Azərbaycan xalçaları
/
QARABAĞ QRUPU
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...68