İpək tikmə. Qarabağ qrupu. Şuşa. Azərbaycan.
XVII əsr. Şəxsi kolleksiya. 93 x 72
22
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...68